Allting har sin början

from Kaipa 1975
8 Symphonic
cover-art